X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دیدگاه فیلسوف حکیم ارد بزرگ در مورد انتخابات

شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 03:16 ق.ظ

آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته بازیگر انتخابات نادرست می شوند ، هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش  پشت کرده اند. حکیم ارد بزرگ

انتخابات درست و سازنده ، نخستین داروی دردهای یک سرزمین است. حکیم ارد بزرگ

احزاب و گروه های سیاسی حداقل دو سال پیش از انتخابات باید نامزدهای خود را به مردم معرفی نمایند تا همگان ، زمان لازم برای ارزیابی  رفتارها و برنامه های آنان را داشته باشند. حکیم ارد بزرگ

احزاب ، نامزدهایی را وارد گردونه انتخابات کنند که در آینده ، موجب سرافکندگی و شرمساریشان نشوند. حکیم ارد بزرگ

احزاب شایسته می دانند با کجروی و برنامه های دروغین ، خیلی زود نابود می شوند. حکیم ارد بزرگ

مردم در پی گزارش روزانه سیاستمداران نیستند ، آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند. حکیم ارد بزرگ

امروزه انتخابات آزاد ، تنها راهکار ادامه ماندگاری یک دودمان سیاسی است. حکیم ارد بزرگ

انتخابات ، مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست. حکیم ارد بزرگ

انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای مردمی نیست. حکیم ارد بزرگ

در کشوری که احزاب و گروههای سیاسی مردمی وجود ندارند ، انتخابات هر بار ، بیشتر از پیش ، به پلشتی می گراید. حکیم ارد بزرگ

کوچک کنندگان انتخابات ، با ریشه آن دشمن هستند. حکیم ارد بزرگ

مردم باید به دنبال برنامه های پیشنهادی احزاب سیاسی باشند ، نه سابقه مدیریتی ، مدرک تحصیلی و چشم و ابروی نامزد انتخابات. حکیم ارد بزرگ

مردم هوشمند به نامزدهای مستقل انتخابات رای نمی دهند ، چون می دانند تضمینی برای انجام وعده های انتخاباتی آنها وجود ندارد. حکیم ارد بزرگ

احزاب و گروه های نیک سیاسی را تنها نگذارید ، با پیوستن به آنها ، سرزمین خویش را آبادتر کنید. حکیم ارد بزرگ

ادبیات درست ، نخستین نشان یک سیاستمدار خوب است. حکیم ارد بزرگ

از آدم های کوچک ، نمی توان سیاستمدار بزرگ ساخت. حکیم ارد بزرگ

اگر حزب سیاسی شما ، به برنامه های خود عمل ننمود ، بی درنگ ترکش کنید. حکیم ارد بزرگ

آدمیان تندخو و خشمگین را ، از دستگاه سیاسی دور کنیم. حکیم ارد بزرگ

برای ماندگاری یک گروه ، باید دلداده و از خودگذشته بود. حکیم ارد بزرگ

بکارگیری آشنایان ناکارا ، در یک گردونه کاری ، برآیندی تلخ در پی خواهد داشت. حکیم ارد بزرگ

خبرچینان و بدگویان، بزرگترین آفت های ماندگاری هر گروهی هستند. حکیم ارد بزرگ

دولتمردان، پیوسته باید در پی بهترین نخبگان سرزمین خویش، برای اداره امور باشند. حکیم ارد بزرگ

دیوانسالاران و مدیران، باید پشتیبان و همراه گروه های مردمی باشند. حکیم ارد بزرگ

سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است. حکیم ارد بزرگ

سرپرست ، باید نماد کارایی و توانمندی باشد. حکیم ارد بزرگ

سرپرست وراج ، شایسته پیشوایی نیست. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار باهوش ، بیش از همه ، به دنبال شناخت و درک افکار عمومی است. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار بزرگ ، به شمار مردم ، پاسبان و نگهبان دارد. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار بزرگ ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه ، پشتیبان آنهاست. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار بزرگ ، نبض رویدادهای آینده را در دست دارد و آنها را پیش بینی می کند. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران ، همواره بدنبال همبستگی با بهترین آنهاست. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار بزرگ، اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار خوب ، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشد تا مردم را به چهار میخ نکشد. حکیم ارد بزرگ

احزاب شایسته ، به دنبال تمامیت خواهی سیاسی نیستند. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار دانا ، زخم خورده را بر هیچ کار دولتی نمی گمارد. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار شایسته ، باید توان پوزش از مردم را نیز داشته باشد. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار ناتوان ، به جای گفتگو با خردمندان و آگاهان ، با چاپلوسان نادان ، نشست و برخاست می کند. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار ناتوان ، کارش هرز نیروهاست. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار نیک ، به دنبال دل و مهر مردم سرزمین خویش است. حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار نیکخو ، سرایشگر آزادی و آزادیخواهی است. حکیم ارد بزرگ

سیاستمداران ، برای آنکه همواره منتخب مردم باشند ، باید با بسامدها و امواج خواست های آنان ، هماهنگ شوند. حکیم ارد بزرگ

سیاستمداران ، بیشتر زمان ها ، پاسخگوی پرسش هایی هستند که دوست دارند. حکیم ارد بزرگ

سیاستمداران ، تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند ، آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگو هستند. حکیم ارد بزرگ

سیاستمداران آزموده از همان چشمه ایی می نوشند ، که مردم را سیراب می کند. حکیم ارد بزرگ

سیاستمداران بزرگ ، همواره به یاد دارند که خدمتگذار مردم هستند. حکیم ارد بزرگ

سیاستمداران توانا در برکناری کارمند بد نام ، زمانی را از دست نمی دهند ، چون می دانند در دید مردم ، سیاهی کار بزهکار ، خیلی زود دامن آنها  را نیز خواهد گرفت. حکیم ارد بزرگ

سیاستمداران نیک ، دست نشانده پلید ندارند. حکیم ارد بزرگ

سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد ، همواره برای خویش ، دشمن تراشی می کند. حکیم ارد بزرگ

فرمانروای اندرزگو ، شایسته پیشوایی نیست ، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند. حکیم ارد بزرگ

فرمانروای بزرگ ، بر دل ها فرمانروایی می کند. حکیم ارد بزرگ

فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندایی با کُشتن نابود نمی شود. حکیم ارد بزرگ

فرمانروای شایسته ، در اندیشه کینه توزی از مردم خویش نیست. حکیم ارد بزرگ

فرمانروایان نیرومند ، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند. حکیم ارد بزرگ

فرمانروایی که نتواند پیشدار بیداد بزهکاران و چپاولگران باشد ، شایستگی دیوانسالاری را ندارد. حکیم ارد بزرگ

قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند. حکیم ارد بزرگ

کار گروهی، بدون همراهی جوانان شوریده و کوشا، بی سرانجام است. حکیم ارد بزرگ

کارگزار و مدیر اجرایی را نمی توان برای رایزنی و مشورت برگزید. حکیم ارد بزرگ

کارهای گروهی ، هر چه بزرگتر و شاداب تر باشند ، شوق به زندگی و امید را ، افزونتر می کنند. حکیم ارد بزرگ

کشوری که دارای سیاستمداری بی باک است ، همه مردمش دلیر می شوند. حکیم ارد بزرگ

گروه ، بدون گرامیداشت همه یاورانش ، توان ایستایی ندارد. حکیم ارد بزرگ

گروه ، توان افزون آدمیان است. حکیم ارد بزرگ

گروه های مردمی ، توان و نیروی یک سرزمین هستند ، که باید پاسشان داشت. حکیم ارد بزرگ

گروه هدفمند ، کمتر دچار سردرگمی ، و از هم پاشیدگی می شود. حکیم ارد بزرگ

گروههای سیاسی هوشمند و کاردان ، در پی نابودی و مرگ همآورد خویش نیستند. حکیم ارد بزرگ

مردم ، شاگرد سیاستمداران نیستند. حکیم ارد بزرگ

مردمداری ، بهترین خوی یک سیاستمدار است. حکیم ارد بزرگ

مشاور نباید سود روشنی ، در راهی که نشان می دهد ، داشته باشد. حکیم ارد بزرگ

مشاوری که دوستان فراوان دارد ، تکیه گاه خوبی نیست ، او گرفتار است و اندیشه اش ، آزاد نیست. حکیم ارد بزرگ

مهمترین کار سرپرست ، انجام درست کاریست ، که بر دوش گرفته است. حکیم ارد بزرگ

میدان کار و تصمیمات سیاستمداران ، باید شفاف و برای مردم ، آکواریومی باشد. حکیم ارد بزرگ

ناکارآمدترین سیاستمداران ، آنانی هستند که ندانم کاری های خود را ، بر گردن مردم می اندازند. حکیم ارد بزرگ

نام سیاستمداران مهربان و بخشنده ، جاودانه است. حکیم ارد بزرگ

نگهبانی از داشته های یک کشور ، برای سیاستمداران ، یک هنجار همیشگی است و انجام آن خودستایی ندارد . حکیم ارد بزرگ

و سیاستمداری که دروغ گفت ، فر و شکوه خویش را به خاک سپرد. حکیم ارد بزرگ

همای پادشاهی بر شانه همه مردم یک کشور خواهد نشست هنگامی که آنها به دموکراسی و مردمسالاری رسیده باشند. حکیم ارد بزرگ

هیچ حزب سیاسی نمی تواند ، برنامه نابودی دیگر احزاب و بلعیدن آنها را داشته باشد. حکیم ارد بزرگ

هیچگاه به دروغگویان ، میدان کارگزاری ندهید. حکیم ارد بزرگ

میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود. حکیم ارد بزرگ

مردمی که سیاستمداران نیک خود را ، در برابر یورش بیگانگان تنها می گذارند ، شایسته بردگی هستند. حکیم ارد بزرگماخذ : کتاب سرخ


واژه های جستجو شده در این وبلاگ : پند بزرگان . متن در مورد انتخابات . پندبزرگان . جملات زیبا درباره انتخابات . پندهای بزرگان . سخن بزرگان در مورد انتخابات . جملات انتخاباتی . متن زیبای انتخاباتی . سخنان انتخاباتی . متن ادبی انتخاباتی . سخنان بزرگان در مورد انتخابات . سخنان بزرگان . سخنان بزرگان درباره انتخابات . سخنان ناب انتخاباتی . متن زیبا در مورد انتخابات . سخنان بزرگان تاریخ درموردانتخابات . جملات ناب انتخاباتی . سخنان حکیمان . متن های زیبای انتخاباتی . پند بزرگان تاریخ . سخنان زیبا درباره انتخابات . جملات از بزرگان درمورد انتخابات مجلس . http://www.pendarha.blogsky.com/1386/05/31/post-15/ . سخن بزرگان درباره انتخابات . متن زیبا راجبه انتخابات . جملات زیبای انتخابات . سخن بزرگان در مورد سختی شروع . متن مجری در مورد انتخابات . سخنان بزرگان+انتخابات . جملات جالب انتخاباتی . متن زیبا انتخاباتی . سخنان بزرگان در مورد سختی های زندگی . سخنان بزرگان درباره خواسته ها . جملاتی از بزرگان در مورد انتخابات . سخنان قشنگ همایش انتخاباتی . سخن اندیشمندان بزرگ درمورد انتخابات . حرف بزرگان در مورد انتخابات . متن های در مورد انتخابات . متنی در مورد انتخابات . سخنان ناب در مورد وطن . جملات زیباوحکیمانه درموردانتخابات . سخنان و پندهای حکیمان . جمله زیبا درباره وطن . پندهای بزرگان . متن درباره انتخابات . سخنان در باره انتخابات . جمله زیبا در مورد وطن . http://www.pendarha.blogsky.com/1388/05/10/post-31/ . متنهایی درموردانتخابات . مطالب زیبا در مورد وطن . جملات زیبای انتخاباتی . جملات بزرگان درباره انتخابات . تصاویر زیبای درمورد انتخابات . سخنان ارزشمند دانشمندان . سخن بزرگان درباره سختی زندگی . سخنان جاودانه . پندی برای خانواده . سخنان درباره انتخابات . انتخابات از دىدگاه بزرگان . در مورد انتخابات . جملات زیبای انتخاباتی . جملات انتخاباتی . سخنان بزرگان در مورد انتخابات . متن در مورد انتخابات . پندهای بزرگان . پند بزرگان . جملات زیبا در مورد انتخابات . سخنان حکیمان . متن زیبا برای انتخابات . متن درموردانتخابات . سخنان بزرگان . متنی در مورد انتخابات . پند های بزرگان . جملات بزرگان اروپایى درمورد انتخابات . متن ادبی در مورد انتخابات . پندبزرگان . متن در مورد سخنان بزرگان . سخنان ارزشمند و زیبا درباره انتخابات و رای . متن درباره انتخابات . متن زیبای انتخاباتی . متن ادبی انتخاباتی . متن راجب انتخابات . http://www.pendarha.blogsky.com/1388/05/10/post-31/ . جملات زیبا درباره تبلیغات انتخاباتی . سخنان حکیمانه درباره طبیعت . سخنان سیاسی . سخنان بزرگان در رابطه با سختی . جملات زیبا در وصف طبیعت . دیدگاه بزرگان تاریخ از سیاست . پند بزرگان تاریخ . پند بزرگان درباره عشق . جملات بزرگان و فلاسفه درباره سیاست . سخنان بزرگان درباره انتخابات . جملات زیبای انتخابات  . جملات زیبا درباره انتخابات مجلس . جمله فلسفی درباره انتخابات . سخنان بزرگان در مورد مجلس . جملاتی درباره انتخابات . سخنان اندیشمندان . سخنان زیبا در مورد وطن . متن های دلنشین در مورد انتخابات . سخن بزرگان درموردسیاست . متن راجع به انتخابات . مطالب در مورد انتخابات . سخنان بزرگان درمورد انتخابات . متن زیبا از انتخابات . جملات ناب انتخاباتی . جملات جالب انتخاباتی . جملات حکیمانه باتصویر درمورد انتخابات . سخنی درباره انتخابات . متنهای زیبا انتخاباتی . جمله زیبا درباره وطن . متن زیبا راجبه انتخابات . متن و جمله انتخاباتی . متن کوبنده در مورد انتخابات . سخنان انتخاباتی . جملات زیبا در مورد وطن پرستی . متن های زیبا برای انتخابات . جملات زیبا دلچسب برا انتخابات . متنی درباره انتخابات . پند بزرگان . جملات زیبای انتخاباتی  . پندهای بزرگان . متن زیبا برای انتخابات . جملات انتخاباتی . جملات زیبا در وصف طبیعت . پندبزرگان . متن در مورد انتخابات . سخنان حکیمان . جملات زیبا درباره طبیعت . جملات زیبا در مورد انتخابات . پند بزرگان تاریخ . پند های بزرگان . متن ادبی در مورد انتخابات . متن زیبای انتخاباتی . سخنان بزرگان در مورد سختی زندگی . سخنان بزرگان درباره انتخابات . متن ادبی انتخابات . سخنان بزرگان در مورد انتخابات . سخنان بزرگان درباره ادب . متن زیبا در مورد طبیعت . سخنان جاودانه . جملات زیبا انتخاباتی . سخنان بزرگان درباره طبیعت . سختی های زندگی بزرگان . سخن اندیشمندان . جملات زیبا در مورد طبیعت . جمله در مورد ادب . متنی در مورد انتخابات . متن زیبا در مورد انتخابات . جملات زیبا برای انتخابات . متن درباره انتخابات . جملات زیبا در مورد ادب . سخن حکیمان . پند حکیمان . سخنان بزرگان . پند ونصیحت . متن های زیبای انتخاباتی . متن زیبا در مورد ادب . جمله در مورد انتخابات . متن های زیبا در مورد طبیعت . پند ها . جملات در مورد انتخابات . سخنان اندیشمندان . جاودانه ها . سخنان حکما . متن زیبا راجع به انتخابات . متن ادبی انتخاباتی . جملات زیبا درمورد انتخابات . جملات زیبای انتخابات . پندهای بزرګان . سخنان فلسفی بزرگان سیاسی در مورد انتخابات . گرانسنگ . جملات جاودانه . جمله زیبا در مورد طبیعت . سخن ناب در مورد سختی . جملاتی در مورد ادب . سخن بزرگان در مورد طبیعت . جمله انتخاباتی . سخنان بزرگان در مورد ادب

نظرات (2)
سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 06:24 ب.ظ
خو من الان چی بگم
امتیاز: 0 1
سه‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 04:55 ب.ظ
جملات بسیار خردمندانه و حکیمانه بود . استفاده کردم
امتیاز: 1 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد